INFORMATIKAI RENDSZEREK

IT (Information Technology) hálózat olyan speciális rendszer, amely a manapság elvártnak tekinthető nagysebességű információs és telekommunikációs adatforgalom kiszolgálását biztosítja kábeles és kábelmentes átviteli közegek segítségével. A hálózat a gondosan kialakított struktúra, illetve a hozzá tartozó hierarchikus felépítés révén, megfelelő hardveres támogatás mellett képes komplex módon kiszolgálni minden igényt, amely a megvalósuló létesítményen belül infokommunikációs elvárások kapcsán felléphet. A rendszer elsődleges feladata a telefon, internet, és egyéb információs hálózatok elérésének és összekapcsolásának, valamint működésének biztosítása. A LAN hálózati architektúra kialakítása biztosítja minden eszköz számára az IP alapú hálózathoz való teljes rendszerintegrációját. Az üzleti vállalkozások számára ma kiemelten fontos, hogy alkalmazottai, partnereik és ügyfeleik számára az adatok gyorsan és megbízhatóan eljussanak a hálózat egyik pontjából a másikba a nap 24 órájában. Ezért kulcsfontosságú egy jól megtervezett hálózat, amely nagy szerepet játszik a vállalkozások dinamikus fejlődéséhez és sikeréhez a jövőben.

Strukturált kábelezési rendszer, intelligens infrastruktúra menedzsment rendszerrel

Az IT rendszereket kiszolgáló passzív hálózat jellemzően horizontális és vertikális kábelezési rendszerekből épül fel. A horizontális kábelezési rendszerek esetében csillagpontos kialakítású réz alapú kábelezésből épül fel, de nagyobb távolságok esetében optikai kábelezést alkalmazunk. A vertikális kábelezési rendszer biztosítja az egyes alrendszerek és aktív eszközök összekapcsolását, amely rendszerint a nagyobb távolságok áthidalása érdekében csillagpontosan vagy gyűrű topológiában optikai kábelezési rendszerrel valósul meg. A passzív rendszerek esetében sokszor problémát okoz a felügyelhetőség és a kapcsolatok pontos nyilvántartás, ezért ennek megkönnyítése érdekében érdemes intelligens infrastruktúra menedzsment rendszert alkalmazni, ami elősegíti a sokszor bonyolult rendszerek központi felügyelhetőséget és menedzselését.

Szervertermek és IT rendező helyiségek, gépterem felügyeleti rendszerrel

A létesítmények informatikai infrastruktúrája komplex szervertermekre és a horizontális és a vertikális végpontok kiszolgálására alkalmas IT rendezőhelyiségekre épül. Ezen helyiségek nélkül a strukturált kábelezési rendszer is értelmét veszíti. Az IT rendezőhelyiségek (MDF,IDF) szolgálják ki az a hálózati végpont oldalon található kliens eszközöket. Ezek a rendezők tartalmazzák az infrastruktúra kiszolgálására  alkalmas passzív és aktív elemeket. A szervertermek biztosítják a létesítmény számára fontos alkalmazás szervereket és azokat az aktív és passzív elemeket, amelyek segítségével csatlakozni tud a létesítmény belső infrastrukturájához és a külvilághoz. Ezért kiemelten fontos ezen helyiségek védelme mind biztonságtechnikai, mind pedig tűzvédelmi szempontok tekintetében. A szerverteremben és az IT rendezőhelyiségekben elhelyezett nagyteljesítményű szerverek, tűzfalak vagy hálózati eszköz miatt, a megfelelő hűtés és energia ellátás biztosítása is nagyon fontos, mert ezek hiányába az eszközök müködése és folyamatos üzemeltetése bizonytalanná válik. A skálázhatóság, megbizhatóság és rendelkezésre állás érdekében, egy jól megtervezett IT rendszerben a  redundancia mértéke nagyban meghatározza azt, hogy mennyi ideig válhat müködés képtelenné és elérhetetlenné a számunkra fontos alkalmazások és rendszerek. Ezért is fontos jól meghatározni és definálni a megfelelő rendelkezésre állást és ezzel együtt a redundancia mértékét.

IT aktív hálózat

Alapjaiban fontos passzív strukturált hálózati rendszerre épülő aktív eszközök biztosítják a megbízható, gyors hozzáférést a létesítmény hálózathoz. A különböző igények kiszolgálására alkalmas aktív eszközök lehetnek switch-ek, router-ek vagy a biztonságos internetezést biztosító tűzfalak. A hierarchikusan felépülő informatikai hálózatokban a kommunikációért és az adatcsomagok megfelelő irányú, sebességű és biztonságú továbbításáról a hálózati aktív eszközök gondoskodnak. A hálózati switch-ek vagy más néven az adatátviteli kapcsolók a közbenső IDF és MDF rendezőhelyiségekben helyezkednek el, melyeknek feladata a rájuk csatlakoztatott eszközök és hálózatrészek közötti adatáramlás biztosítása. Az access switch-ek biztosítják a hálózati végpontok, kliensek számára a csatlakozását az épület informatikai hálózatához, amelyek általában a szinti IDF rendezőhelyiségekben kapnak helyet. A core switch-ek vagy optikai kapcsolók biztosítják az access switch-ek kapcsolódását és aggregálják a teljes forgalmat az optikai gerinchálózaton keresztül. Ezek az eszköz az MDF központi rendezőhelyiségben lesznek elhelyezve. Az alábbi aktív eszközök jellemzően a szervertermekben kerülnek elhelyezésre:

 • Tűzfalak, amelyek feladata, hogy az általuk védett hálózatba ne történjen szabályzás nélküli belépés.
 • A központi redundáns menedzsment és authentikációs rendszer az IT biztonságért felel.
 • Adatközponti hálózati infrastruktúra a szervertermeken belüli adatkapcsolatokat biztosítja.
 • A redundáns szolgáltatói kapcsolatot végződtető aggregátor (routerek) a szolgáltatói kapcsolatok létesítése felől gondoskodik, biztosítja az internet elérését.

Csak egy jól működő, stabil, biztonságos és jól skálázható aktív hálózat segítségével biztosítható minden jelenlegi és jövőbeni igény kiszolgálása a gyorsan és dinamikusan fejlődő világban.

Vezeték nélküli (WiFi) hálózat

A WiFi hálózatok gyors elterjedése óta az összeköttetések már nem igényelnek fizikai helyhez kötöttséget, így könnyen és rugalmasan tud igazodni a felhasználók gyakran változó igényeihez. A vezetéknélküli hálózatok által nyújtott szabadság és egyszerű összekapcsolhatóság lehetővé tette a korábbi hagyományos vezetékes technológiák előnyeinek kihasználását a mobil felhasználók számára. Jellemzően egy WiFi hálózat felépítését tekintve egy vagy több vezetéknélküli kontrollerből (vezérlőből) és több access point vagy antennából épül fel, ami részét képezi az aktív hálózati infrastruktúrának. Az access point-ok (vagy WiFi AP) egységes működéséért, az eszközök egyenletes csatlakozásáért, valamit a különböző jogosultsági szintek kezeléséért jellemzően a szerverteremben vagy MDF rendezőhelyiségben elhelyezett vezetéknélküli kontroller eszközök felelnek. A különböző wifi szabványú access point-ok biztosítják a kliensek számára a vezetéknélküli hozzáférést a létesítmény hálózatához vagy az internethez. A WiFi access pointok darabszámának és pozíciójának megtervezése az épület szerkezetéből fakadó csillapítások figyelembevételével tervezhető meg egy vezetéknélküli hálózatban. A WiFi hálózatok esetében a levegőben terjedő rádióhullámok miatt, összetetté és bonyolulttá teszi a létesítményen belüli tervezést, ezért nagyon fontos, hogy megfelelő szimulációkat végezzünk, amivel biztosítani tudjuk a teljes hálózat megfelelő működését az épület minden pontján, ahol arra szükség van. További tervezési szempontok figyelembevétele:

 • Felhasználóként számolni kell az úgy nevezett throughput (bitsebesség) értékkel. Ez az alkalmazásoktól függ.
 • Az AP-ok fizikai elhelyezésének rendezettsége lehetőséget ad egy helyesen megválasztott frekvencia újra alkalmazására, mely minimalizálja az interferenciás zavarok kialakulását. A létesítményen belül biztosítható, hogy az AP-ok által lefedett térrészek kapcsolódási pontjainál nem alakulnak ki interferenciás területek, ahol akár 3 AP rádiófrekvenciás vivője is jelen lehet. Ezért az átlapolódás érdekében és a megfelelő lefedettség érdekében, minden egyes AP esetében figyelni kell az adott frekvencián alkalmazott csatorna számok kiosztására.
 • Adóteljesítmény
 • Rádiófrekvenciás kiszoródás
 • Interferencia kialakulás lehetőségeinek vizsgálata:
  • Azonos csatornajelből származó zavarok
  • Más alkalmazásból származó zavarok kialakulása
  • Vezeték nélküli csatornák

Kommunikációs hálózat: IP telefon rendszer, Intercom rendszer

A kommunikációs rendszerek célja, hogy a létesítmény belül, kifelé és befelé is hatékony, valamint megbízható információközlési lehetőséget biztosítson minden személy számára. A kommunikációs rendszerek használatának igénye számos, egymástól teljesen eltérő okokból származhat: elakadás a parkolóházban, belső szakmai egyetetés, vészeseti riasztás, beszorulás a lift-be, műszaki vagy biztonsági személyzet munkája stb. Az eltérő okok mögött különböző események és környezeti adottságok vannak, így a kommunikációs eszközöknek szélsőséges elváráshoz kell alkalmazkodniuk. Más műszaki berendezés szükséges egy steril környezetbe, egy parkolóba, egy irodába, egy tárgyalóba vagy egy kültéri helyszínre. A szerteágazó igényeket az alábbi rendszerek együttes használatával lehet lefedni:

 • IP alapú telefónia hálózat
 • Analóg telefonhálózat
 • UC rendszerek
 • Intercom hálózat

Társzakágak kapcsolódási pontjai az informatikai hálózathoz

Egy létesítményen belül a különböző igényeket kiszolgáló egymástól eltérő alkalmazások és technológiák számára nagyon fontossá vált az integrálhatóság. Ezért minden technológia alapvetően a létesítményre épülő LAN hálózatot használják legyen az aktív vagy passzív hálózat. Jellemzően megjelenő területek:

 • Média-informatika (Audio-Vizuális rendszerek)
 • Épület automatizálás (Intelligens épületek)
 • Biztonságtechnika, vagyonvédelem
 • Automatikai rendszerek
 • IoT eszközök