BIZTONSÁGTECHNIKAI RENDSZEREK

Alapvető védelmi igény az emberi életet és egészséget negatívan befolyásoló események-, valamint a nagy anyagi értéket képviselő objektumokat ért szándékos és véletlen károkozás kockázatának minimális szintre csökkentése, megelőzése. Ezekre a kockázatokra adott professzionális válasz az élet- és vagyonvédelmi koncepció, amelynek szerves részét képezi a biztonságtechnika. A gyengeáramú biztonságtechnikai jelzőrendszerek az építészet és a beépített mechanikai védelem által elhatárolt területek felügyeletét végzik és a biztonsági személyzet munkáját támogatják.

Akadálymentesített helyiségek vészjelző rendszere

A mozgásukban korlátozott személyek számára azokban a helyiségekben, ahol egyedül vannak (pl.: WC) a biztonság érdekében vészjelző rendszert szükséges kiépíteni. A segélykérést húzókapcsolóval, vagy nyomógombbal lehet leadni, ami hang- és fényjelzés kíséretében jelenik meg a segítségnyújtó oldalán, aki a segítségkérő oldalán a nyugtázóval tudja leállítani a riasztást.

Beépített hangfrekvenciás hurokerősítő rendszer

A hallókészüléket viselők számára komoly nehézséget jelent a lényegi információ kiszűrése és értelmezése a környezeti zajok jelenlétében, vagy visszhangos környezetben. A hangfrekvenciás hurokerősítő rendszer segítségével az információt (pl. kiürítési üzenetet, hangjelzést) közvetlenül a hallókészülékre lehet sugározni.

Behatolásjelző rendszer

A behatolásjelző rendszer rendeltetése a létesítmény lezárt területeinek felügyelete, a jogtalan behatolás érzékelése és jelzése. Többféle érzékelési- (felületvédelem, térvédelem, tárgyvédelem) és jelzési módot (helyi hang-fény riasztás, átjelzés illetékes szervezetnek) kombinálva optimális szintű preventív védelmet biztosít.

Beléptető rendszer

A beléptető rendszer feladata a létesítmény területére gyalogosan érkezők be- és kilépésének-, valamint területen belüli mozgásának regisztrálása, szabályozása és felügyelete. A beléptető rendszer részét képezik a fizikai akadályok (gyorskapuk, forgóvillás kapuk, mágneszáras ajtók) és az elektronikus azonosító eszközök (kártyaolvasók, PIN billentyűzetek, ujjlenyomat olvasók, arc- és rendszámfelismerők).

Gépjárműbeléptető rendszer

A parkolóházak, mélygarázsok elengedhetetlen részét képezik napjainkra a gépjárművek beléptetésére és regisztrációjára hivatott gyengeáramú felügyeleti rendszerek. A rendszer részét képezik a fizikai akadályok (sorompók, automata kapuk, süllyedő oszlopok) és az elektronikus azonosító eszközök (kártyaolvasók, nagytávolságú RFID olvasók, rendszámfelismerő kamerák), valamint a parkoló területén elhelyezett kioszkok, amelyek segítségével a jegykiadást/fizetést lehet intézni. A parkolástechnikai rendszer legfőbb feladata, hogy folyamatosan és gördülékenyen biztosítsa a létesítménybe érkező gépjárművek és azok vezetőinek jogosultsági szintjük szerinti beléptetését, parkolását, majd kiléptetését. A rendszer célja az automatizáltság és a maximalizált kapacitáskihasználtság. Ezen feladatok kiszolgálása érdekében a beléptetés az egyszeri jogosultság megváltásán felül kedvezmények dinamikus kezelésével történik. A rendszer fontos képessége a rendszámleolvasással történő azonosítás.

Gázveszélyjelző rendszer

A gázveszélyjelző rendszer tipikusan a parkolóházakban felgyülemlő szén-monoxid és az ipari környezetben előforduló hidrogén jelzésére szolgál. A rendszer veszélyhelyzet esetén figyelmeztető jelzéseket ad (hely hang-fényjelzés, üzenetek, átjelzés létesítményfelügyeltre és katasztrófavédelemre) és be is avatkozik (gépészeti vezérlések, beléptető rendszer vezérlése, szellőztetés).

Tűzjelző rendszer

A tűz elleni védekezés szerves részét képezi a beépített tűzjelző berendezés. A tűz különböző jellemzőit (füst-, hő- és fényhatás) érzékelő rendszer a figyelmeztetésen túl aktívan beavatkozik a létesítmény védelmébe, úgymint kiürítés indítása, tűzgátló szerkezetek zárása, belépési pontok nyitása a menekülési útvonalakon, hő- és füstelvezetés indítása, felvonók földszintre vezérlése, átjelzés illetékes katasztrófavédelmi szervhez.

Vészhangosító rendszer

A vészhangosító rendszer elsődleges funkciója a létesítményben tartózkodók értesítése a veszélyhelyzetről és informálása az épület elhagyásának módjáról. Nem csak evakuációs hangjelzést, de előre felvett, illetve élő szöveget is képes lejátszani. Az elsődleges funkcióján túlmenően általános épülethangosítási feladatok ellátására is alkalmas.

Videomegfigyelő rendszer

A videomegfigyelő rendszer kamerái és menedzsment szoftverei az általános megfigyelési- és képrögzítési funkciókon túl képanalizálásra és riasztások kiadására is lehetőséget biztosít, ezzel alkalmassá téve a rendszert nem csupán az utólagos esemény-visszanézésre, hanem a biztonsági személyzet preventív intézkedéseinek támogatására is.

Biztonságtechnikai integrált felügyeleti rendszer

A különböző biztonsági kockázatokra adott technológiai válaszok, mint ellensúlyozó intézkedések akkor lesznek optimálisak, ha azokat egy egységes, komplex rendszerbe illesztjük. Az integrált felügyeleti megoldások a szigetszerű működés helyett logikai kapcsolatokat hoznak létre az egyes technológiák között és egységes kezelőfelületen biztosítják a kezelőszemélyzet számára a gyors és hatékony reagálást.

Társzakági kapcsolódási pontok

A biztonságtechnikai rendszerek a létesítmény egyéb rendszereivel kapcsolódási pontokon keresztül együttműködve üzemelnek. Ilyen együttműködés például a gázveszélyjelző rendszer és a légellátó rendszer-, valamint a tűzjelző rendszer és a hő- és füstelvezető rendszer között valósul meg vezérlésátadás formájában.